Partneri

Partneri Sveučilišta Sjever, uključeni u projekt "UNIN Connect"

Postanite partner Sveučilišta Sjever

Ukoliko želite postati partner Sveučilišta Sjever, molimo da se obratite Uredu za EU fondove, razvojne projekte i suradnju s gospodarstvom, na sljedećem linku: https://connect.unin.hr/kontakt/

Preduvjet suradnje partnera sa Sveučilištem je formalizirana međusobna suradnja.