Klinički bolnički centar Zagreb je najveća te po broju i raznolikosti zdravstvenih usluga koje pruža jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj.

U svakodnevnom radu osiguravamo temeljnu skrb i visoko sofisticirane medicinske postupke korisnicima zdravstvenih usluga iz čitave Hrvatske i inozemstva. Koristeći vrhunsko akademsko obrazovanje svojih djelatnika rješavamo široki spektar zdravstvenih problema pri čemu se naglasak uvijek stavlja na interdisciplinarni i individualni pristup svakom korisniku.

Osim temeljne zdravstvene skrbi koju pružamo, istražujemo najnovije metode liječenja koje, uz poštivanje strogih znanstvenih kriterija, uvodimo u svakodnevni rad. To je vidljivo kroz činjenicu da je naša bolnica sjedište za 77 referentnih centara Ministarstva zdravstva čija je zadaća trajno praćenje i sustavno promicanje pojedinih područja medicinske struke u našoj zemlji.

Veliki trud ulažemo u edukaciju svojih zaposlenika i obrazovanje budućih zdravstvenih djelatnika. Stoga smo najveća baza kliničke nastave Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Status Središnje nacionalne bolnice koji je Kliničkom bolničkom centru Zagreb dodijelilo Ministarstvo zdravlja veliko je priznanje ali i smjernica za buduće djelovanje s ciljem održavanja i unaprjeđenja kvalitete naših usluga.

Address

Our Address:

Kišpatićeva ulica 12, 10000 Zagreb

Telephone: