Ured za EU fondove, razvojne projekte i suradnju s gospodarstvom

  • Telefon: 042/493 346
  • E-mail: razvoj@unin.hr
Zgrada UNIN3, ured 203 (prizemlje-desni ulaz)
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31/B, 42000 Varaždin.