Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) osnovana je od strane Varaždinske županije u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja iste, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Odluku o osnivanju JURA-e donijela je Županijska skupština Varaždinske županije 18. travnja 2018. godine, a ustanova je službeno počela s radom 1. srpnja iste godine.

JURA je, sukladno Zakonu, regionalni koordinator za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa.

Address

Our Address:

Stanka Vraza 4/II, Varaždin