Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je državna upravna organizacija sa zadatkom praćenja i unaprjeđenja razvoja digitalnog društva te usklađivanja sa smjernicama i regulativom Europske unije na području digitalnog društva i ekonomije.

Vizija
Razvijeno, sigurno i uključivo digitalno društvo ostvareno kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja.

Misija
Stručna podrška Vladi Republike Hrvatske pri razvoju sigurne digitalne infrastrukture i javnih digitalnih usluga te popularizacija razvoja digitalnog društva u svim područjima života i djelovanja hrvatskih građana, gospodarstva i javnog sektora.Ciljevi:

  • izrada prijedloga politika za razvoj digitalnog društva i izrada metodologije za praćenje napretka i procjenu učinaka politika
  • sustavno unaprjeđivanje i standardizacija digitalnih javnih usluga i digitalne infrastrukture
  • popularizacija razvoja digitalnih vještina i uključivosti
  • sudjelovanje u provedbi mjera za visoku razinu zaštite kibernetičke sigurnosti u digitalnoj infrastrukturi i javnim uslugama
  • praćenje, predlaganje i koordinacija razvoja i primjene informacijske i komunikacijske tehnologije
  • koordiniranje projekata vezanih za razvoj digitalnog društva
  • osiguranje jedinstvene i trajne dostupnosti te ponovne uporabe javnih službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske i drugih otvorenih podataka svim zainteresiranim stranama pod jednakim uvjetima i nepristrano.

Address

Our Address:

Ulica Ivana Lučića 8, 10 000 Zagreb

Telephone:
Email: