Ustanova za zdravstvenu njegu MENDEK, upisana je u sudski registar trgovačkog suda u Varaždinu u prosincu 2014. godine. Ravnatelj Ustanove je Matea Mendek bacc.sestrinstva ( viša medicinska sestra), sa odobrenjem za samostalan rad od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.

Ustanova je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti :

  • zdravstvena njega i rehabilitacija bolesnika po uputama doktora medicine
  • fizikalna terapija u kući
  • privremeno stacionarno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija sukladno izvješću patronažne sestre i prema uputama doktora medicine

Usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije obavljamo u Vašoj kući, na Vaš poziv ili na poziv Vašeg liječnika opće prakse.

Address

Our Address:

Ive Mikaca 2A, 42 000 Varaždin

Telephone: