Bolnica Krapinske Toplice osnovana je rješenjem Vlade NR Hrvatske br. 7374/52 od 28.lipnja 1952 godine kao kupališno lječilište. Status Bolnice stekla je 5.studenog 1962.godine, a status Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju stekla je 1994.godine sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br.75/93).

Kao pravna osoba Bolnica je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u Upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.

Bolnica je u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapinskim Toplicama; Gajeva 2.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE po svojoj namjeni je bolnica za medicinsku rehabilitaciju i za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Bolnica obavlja ove djelatnosti:

  • Medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi.
  • Pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice.
  • Opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne.
  • Vrši prijevoz bolesnika.
  • Obavlja hotelsko-smještajnu i ugostiteljsku djelatnost sa uslugama zdravstvenog turizma.
  • Obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda.
  • Obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao stalni smještaj i boravak, odnosno cjelodnevni ili poludnevni boravak.
  • Obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja.

Address

Our Address:

Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice

Telephone: