O institutu

Poljoprivredni institut Osijek je javni znanstveni institut u Republici Hrvatskoj iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti koji kroz znanstveno istraživački rad i pronalaženje inovativnih rješenja doprinosi razvoju i unaprijeđenju znanosti (biljne znanosti) i poljoprivredne proizvodnje.

Institut ostvaruje znanstvene programe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, u suradnji s visokim učilištima uspostavlja znanstvenu infrastrukturu od interesa za cjelokupni sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja i sudjeluje u procesu visokog obrazovanja.

Institut želi osigurati i razvijati izvrsnost u primjenjenim i razvojnim istraživanjima iz područja biljnih znanosti i time unaprijediti proizvodnju hrane i bioenergije, prateću industriju i gopodarenje prirodnim izvorima u regionalnom, nacionalnom i europskom kontekstu.

Danas 

Poljoprivredni institut Osijek zapošljava 133 zaposlenika na neodređeno vrijeme, od toga 34 doktora znanosti, 1 magistra znanosti, 14 znanstvenih novaka te 24 djelatnika sa visokom stručnom spremom. Za sezonu poslova u razdoblju od mjeseca ožujka do mjeseca studenog, zapošljava prosječno 100 sezonskih radnika.

Znanstveno – istraživački, stručni i proizvodni rad organiziran je kroz osam znanstvenih odjela:

 • Odjel za oplemenjivanje i genetiku strnih žitarica u čijem sastavu se nalazi farinološki laboratorij i laboratorij za analizu pivarskog ječma i slada
 • Odjel za oplemenjivanje i genetiku kukuruza
 • Odjel za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja
 • Odjel za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja
 • Odjel za voćarstvo – u čijem sastavu se nalazi laboratorij za kulturu tkiva
 • Odjel za sjemenarstvo – u čijem sastavu se nalazi laboratorij za ispitivanje kakvoće sjemena
 • Odjel za poljoprivrednu tehniku i melioracije
 • Odjel – Agrokemijski  laboratorij
 • Služba općih poslova
 • Financijska služba
 • Radna jedinica Sjemensko dobro

Address

Our Address:

Južno predgrađe 17 31000 Osijek

Telephone: