Županijsko poglavarstvo na 31. sjednici održanoj 15. siječnja 2003. godine, donijelo je Odluku o spajanju domova zdravlja Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar u jedinstveni Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Krapini, Mirka Crkvenca 1, koji je započeo s radom 1. travnja 2003. godine.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije medicinski zbrinjava ukupno 129.160 stanovnika Krapinsko-zagorske županije.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije organiziraju se slijedeće organizacijske jedinice:
 • Služba opće medicine,
 • Služba zdravstvene zaštite žena,
 • Služba zubozdravstvene zaštite,
 • Služba sanitetskog prijevoza,
 • Služba laboratorijske, radiološke i druge dijagnostike,
 • Služba patronaže i
 • Služba specijalističko-konzilijarne djelatnosti i medicine rada.

DJELATNOSTI
Djelatnosti Doma zdravlja krapinsko-zagorske županije obavljaju se po Ispostavama (lokacije bivših domova zdravlja): Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar, na 32 lokacije.
Broj timova koji obavljaju osnovnu djelatnost u sklopu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i u koncesiji:
 • 75 opće medicine
 • 56 dentalne zdravstvene zaštite
 • 5 zdravstvene zaštite predškolske djece
 • 10 zdravstvene zaštite žena
 • 4 medicinsko-biokemijska laboratorija
 • 3 medicine rada
 • 4 ortodonta
 • 2 spec. fizikalne medicine i reumatologije
 • 1 oftamolog
 • 1 internist
 • 1 psihijatar
 • 1. neurolog
 • 3 RTG kabineta (Krapina, Pregrada i Zlatar) koje vodi spec. radiolog
 • 25 patronažnih sestara,
 • 7 dentalni laboratorija
 • 1 mobilni palijativni tim
 • 16 timova sanitetskog prijevoza

Address

Our Address:

-

Telephone:
Email: