Djelokrug rada Zavoda za javno zdravstvo jedinica regionalne samouprave definiran je člankom 101.Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. god. Novim zakonom povećao se broj djelatnosti unutar Zavoda. Stavak 2. članka 101. glasi «Zavod za javno zdravstvo mora imati organiziranu epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave.» Sljedeći dokument koji određuje obim rada je Mreža javne zdravstvene službe. Zavod ima organizirane sve zakonom propisane djelatnosti. Temeljna zadaća Zavoda je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva na području na kojem djeluje. Iz dokumenta «Slika zdravlja Varaždinske županije» ( 2003. god.) proizlazi da su vodeći javnozdravstveni problemi naše županije kronične nezarazne bolesti, alergijske i maligne bolesti te bolesti ovisnosti.

Navedeni javnozdravstveni problemi spadaju u skupinu preventabilnih bolesti i zahtijevaju multidisciplinarni pristup te značajnije povezivanje i utjecaj na lokalnu zdravstvenu politiku primjenom strategija promicanja zdravlja. Pretpostavlja to odmak s djelovanja prema rizičnim skupinama na djelovanje na čimbenike rizika. Zavod sa svojim djelatnostima i stručnjacima,u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama te nevladinim organizacija treba i može odgovoriti izazovima.

Address

Our Address:

I. Meštrovića 1/11, Varaždin

Telephone:
Email:

-