Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” je javni znanstveni institut u Hrvatskoj.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, znanstvenoistraživačka ustanova osnovana 1991. kao Institut za primijenjena društvena istraživanja, a današnje ime nosi od 1997. Sjedište je instituta u Zagrebu, a ima i područne centre u Osijeku, Splitu, Puli, Vukovaru, Gospiću, Dubrovniku i Varaždinu. Istraživačka djelatnost Instituta obuhvaća mnogobrojna područja društvenih i humanističkih znanosti: sociologiju, psihologiju, politologiju, povijest, filozofiju, antropologiju, demografiju i dr. Institut izdaje časopise Društvena istraživanja i Pilar.

Address

Our Address:

Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Telephone:
Email: