Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14123/17 i 118/18Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA akreditirani je regionalni koordinator te obavlja poslove od javnog interesa, s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Međimurske županije, a obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:

  • izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač
  • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
  • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
  • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
  • provodi županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač
  • provodi programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA nastavlja rad nekadašnje regionalne razvojne agencije REDEA d.o.o. osnovane 2004. godine u pružanju stručne podrške regionalnom razvoju Međimurja i provođenju projekata. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem.

U prosincu 2017. na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kojim je određeno da je jedinica područne (regionalne) samouprave dužna osnovati regionalnog koordinatora kao javnu ustanovu. Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA osnovana je 29. ožujka 2018. godine, a počela je s radom 1. srpnja 2018. godine.

Address

Our Address:

Ulica bana Josipa Jelačića 22, Čakovec

Telephone: