Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije je zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije je osnovan od strane Županije 28.02.1994. godine odlukom Županijskog poglavarstva.

Zavod obavlja svoju djelatnost u zgradi Zavoda na Trgu Tomislava dr. Bardeka 10/10 i u prostorima Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“, Željka Selingera 1 u Koprivnici te u prostorima županijskog Doma zdravlja u dvije ispostave locirane u Križevcima na Trgu Svetog Florijana12 i Đurđevcu u Gajevoj ulici 1.

Vizija
Zavod za javno zdravstvo je pružatelj izvrsne preventivne zdravstvene usluge stanovnicima Koprivničko-križevačke županije.

Misija
Zavod za javno zdravstvo je vodeća institucija za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti u stanovnika Koprivničko-križevačke županije.

 

Ciljevi/aktivnosti Zavoda:

 • promicanje zdravlja i prevencija bolesti,
 • rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti,
 • rano otkrivanje nezaraznih bolesti,
 • unapređenje i zaštita duševnog zdravlja,
 • praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži,
 • unapređenje zdravlja starijih,
 • osiguranje brze i pouzdane etiološke dijagnostike infekcija,
 • praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša,
 • uvođenje i osiguranje sustava kvalitete,
 • potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda,
 • trajno stručno usavršavanje zaposlenika,
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada.

Address

Our Address:

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica

Telephone: