Postojimo od 1979. godine na adresi Čakovec, Matice hrvatske 1. Imamo i svoju dislociranu jedinicu Depadansu, na adresi Ivana Mažuranića 6, Čakovec, u sklopu koje je 2007. godine osnovan Dnevni boravak.

U samom smo središtu Čakovca, u blizini crkve Sv. Nikole, Centra za kulturu, Knjižnice «Nikole Zrinski» Čakovec, tržnice, parka, Županijske bolnice.

Socijalna smo ustanova. Ugođaj pravog doma te zbrinutosti i sigurnosti naših korisnika postižemo cjelodnevnom brigom kojom osiguravamo osnovne životne i higijenske potrebe kao i medicinsku njegu. Profesionalno osoblje bogato iskustvom, ljudskom toplinom, znanjem i elanom brine za dobrobit i zadovoljstvo naše domske obitelji.

Dom je podijeljen na stambeni dio i jedinicu pojačane njege i brige o zdravlju (stacionar). U Depadansi su smješteni isključivo pokretniji korisnici. Ukupni kapacitet Doma je 282 korisnika.

Opremljeni smo ugodnim i komfornim sobama (svaka ima WC i tuš kabinu, vlastiti telefon sa direktnim biranjem, kabelski priključak), liječničkim ambulantama, kabinetom za fizikalnu terapiju, gimnastičkim dvoranama, restoranom, prostorijama za radnu terapiju, knjižnicom, čajnim kuhinjama, velikim dnevnim boravcima sa TV-om.

U ambulantama ustanove ordinira liječnik opće prakse 4 puta tjedno te po potrebi, a redovne mjesečne konzilijarne preglede obavljaju liječnik internista, psihijatar, ortoped, fizijatar, stomatolog i ostali liječnici prema potrebi.

U sklopu Depadanse Doma, u lijepom ambijentu površine 150 m2, pružamo uslugu Dnevnog boravka kao vaninstitucionalni oblik skrbi o starijim osobama koje su ovisne o tuđoj pomoći, dementnim osobama i osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. Smještaj isključuje osobe s teškim psihičkim poremećajima, osobe s duševnim bolestima, ovisnike o alkoholu , te nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna skrb. Kapacitet dnevnog boravka je 15 osoba. Dnevni boravak je otvoren svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 6:30 do 16:30 sati. Korisnicima se pružaju usluge prehrane (doručak, ručak, užina, dijetalna prehrana), pomoć pri održavanju osobne higijene, zdravstvena skrb, te organizirano provođenje slobodnog vremena i radne terapije,a za korisnike užeg područja grada Čakovca i uslugu prijevoza. O korisnicima skrbe dvije njegovateljice dok stručnu pomoć pružaju medicinska sestra, socijalni radnik i radni terapeut.

Address

Our Address:

40000 Čakovec, Matice hrvatske 1

Telephone: