Prijavi se za praksu u sklopu natječaja “Iskustvo zlata vrijedi”

Prijavi se za praksu u sklopu natječaja “Iskustvo zlata vrijedi”
  • U natječaju Iskustvo zlata vrijedi 2019. mogu sudjelovati studenti s invaliditetom i studenti slabijega materijalnog statusa.
  • Uz osobne podatke, prijavna dokumentacija mora sadržavati: motivacijsko pismo, životopis i dokaz o invalidnosti ili socijalnoj ugroženosti.
  • Studenti se mogu prijaviti ovdje.
  • Prijavljeni studenti s invaliditetom bit će podvrgnuti provjeri Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom udovoljavaju li odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i NN 152/14 ) odnosno Pravilnika o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom.
  • Studentska praksa osigurava se određenom broju studenata, ovisno o broju uključenih partnerskih tvrtki.
  • Svaka partnerska tvrtka mora osigurati praksu za jednog studenta u trajanju minimalno jedan mjesec. Ovisno o potrebama i mogućnostima, jedna partnerska tvrtka može osigurati praksu za dva ili više studenata te u trajanju dužem od mjesec dana.
  • Na završnom događanju u travnju predstavnici partnerskih tvrtki upoznat će se sa studentima koji su im dodijeljeni (odabir studenata i spajanje s partnerskim tvrtkama ovisno o fakultetu na kojem se student školuje, obavlja Stručna komisija Organizatora).
  • Vrijeme obavljanja prakse dogovorno utvrđuju student i partner poslodavac, a praksa mora biti odrađena do kraja 2019. godine.

 

  • Prijave traju do 28. ožujka 2019.