Prijavi se na natječaj “EU2ME”

Prijavi se na natječaj “EU2ME”

Hrvatska zajednica županija poziva sve kreativce od 16 do 30 godina da se prijave na natječaj „EU2ME“ za foto, video i literarne radove. Kreativni natječaj organizira se u sklopu projekta CROSSOVER financiranog iz programa Europa za građane.

Cilj  natječaja je potaknuti mlade da o svojoj općini, gradu ili županiji promišljaju kao djelu Europske unije.
Natječajem želimo potaknuti mlade da sami stvaraju i razmišljaju o Europskoj uniji, kao i svim pozitivnim aspektima koje je članstvo u Europskoj uniji donijelo Republici Hrvatskoj. Stoga od mladih očekujemo da promisle o Europskoj uniji i putem svojih fotografija, videa ili sastavaka odgovore na sljedeća pitanja:
• Što je to Europska unija?
• Što Europska unija čini za mene?
• Gdje vidim budućnost Europske unije?
• Zašto su mladima važni izbori za Europski parlament?
• Koji su potencijalni izazovi Europske unije?
• Što danas znači biti mladi Europljanin?
• Zašto je moj glas bitan?
Svojim radovima sudionici mogu odgovoriti samo na jedno ili na više gore navedenih pitanja.

Natječaj je otvoren od 10. siječnja 2019. godine do 21. siječnja 2019. godine do 23:59 sati i radovi se šalju na e-mail tajnistvo@hrvzz.hr.

Uvjeti i pravila natječaja:

Pravila natječaja EU2ME-2