Natječaj za dodjelu stipendija Grada Varaždina

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Varaždina

Grad Varaždin raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima visokih učilišta te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta koji se školuju za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj.

Kako bi se ubrzao cijeli proces dodjele stipendija, obrazac se ove godine ispunjava online i možete ga pronaći na web stranicama Grada Varaždina.

Lista deficitarnih studijskih obrazovnih programa od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Varaždina su: sveučilišni studiji – elektrotehnika, medicina,  farmacija, strojarstvo, građevinarstvo, matematika, fizika, engleski jezik, njemački jezik i logopedija.

Detalji u nastavku: http://varazdin.hr/obrazac-prijave-natjecaj-dodjelu-stipendije-grada-varazdina-akademsku/skolsku-godinu-2018/2019/

Prijave traju do 21. listopada do 23:59:59 h, a svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati do 26. listopada 2018. (osobno do 13 sati, a poštom sa žigom datuma 26. listopada 2018.).