Sveučilište Sjever partner na projektu “Kreativna škola STEM-a”

Sveučilište Sjever partner je na projektu “Kreativna škola STEM-a”, čija je vrijednost 1.036.943,59 HRK i odobren je u sklopu prijave na poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEMA-a“, a 85 % iznosa sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a a  15 % iznosa sufinancira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske – Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Svrha projekta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a među djecom i mladima. Projekt će rezultirati programom osposobljavanja za OCD-e i njihovim umrežavanjem sa sličnim organizacijama unutar Europske unije. Nositelj projekta je Zajednica tehničke kulture Zadarske županije, a partneri su uz Sveučilište Sjever i Zadarska županija i Zadar Developers Hub.

Sve detalje projekta možete pronaći na službenoj internetskoj stranici: https://www.stem.com.hr/