Sveučilište Sjever partner na projektu IRI2 „I&R-EcoSmartWaste&Transport”

Sveučilištu Sjever odobren je projekt na kojem sudjeluje u svojstvu partnera naziva „Istraživanje i razvoj inovativnih i pametnih tehnologija za gospodarenje otpadom, prijevoz i logistiku (I&R-EcoSmartWaste&Transport)“.

Nositelj projekta je tvrtka Infenso d.o.o.a, sam je projekt je službeno započeo sa 1.9.2021. godine. Projekt je financiran u sklopu natječaja  IRI2 “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, KK.01.2.1.02  i ukupne je vrijednosti 2.297.703,90 kuna. 

Tvrtka Infenso d.o.o. u svom segmentu poslovanja razvila je ideju te u suradnji sa Sveučilištem Sjever planira istražiti i razviti novi proizvod, i to Pametni sustav za pražnjenje industrijskih kontejnera za sortiranje metala, a koji se izravno odnosi na pod tematsko područje “Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali” (tehnologiju i rješenja vezana u smanje potrošnje resursa, smanjenje proizvodnje otpada te povećanje učinkovitosti i proizvodnih kapaciteta kao i na tehnologije za monitoring okoliša) te neposredno su usko vezani za pod tematsko područje “Inteligentni transportni sustavi i logistika (Prikupljanje, obrada, dijeljenje i eksploatacija podataka i informacija u prometu i logistici kao i na razvoj i unaprjeđenje postupaka i sustava za određivanje položaja, vremena i navigaciju). Pražnjenje industrijskih kontejnera se odnosi na specifičan metalni otpad koji se razvrstava – bakar, bronca, aluminij, mesing, prokrom, olovo, cink, željezo, i ostali otpadni metal, u otvorenim kontejnerima, koji nemaju poklopac, pa samim tima se niti ne mjeri volumen istoga. Pražnjenje će se automatizirati kroz instalaciju novog proizvodnog modula – tipkala na nosivoj konstrukciji koji će sadržavati i ekran s prikazom informacija (Da li je netko već naručio pražnjenje kontejnera u prijašnjoj smjeni, kao i neke druge informacije).

Projekt se fokusira za dizajn i izradu kutije koje sadrži tipkalo + nosač kutije s tipkalom. Ideja tipkala je da bude većih dimenzija poradi lakoće tipkanja. Uz samo tipkalo, razvija se i programsko rješenje koje će u nadzornoj ploči imati sve informacije oko narudžbi pražnjenja kontejnera, izručivati planove sakupljanja po najboljim rutama a imajući u vodu izbjegavanje gradova poradi smanjenje emisija CO2. Druga prednost koja će se postići ovim projektom i izradom proizvoda je korištenje Sigfox mreže tj prijenos podataka i prednost da proizvod ne treba SIM/eSIM kartice niti nikakvu pretplatu na mrežni promet. Treća prednost je kod samih tipkala jer su bazirana na IoT tehnologiji koja posjeduje baterije koje imaju dugi vijek trajanja, pa samom stupu koji nosi tipkalo nije potreban dovod električne energije.

Na projektu kao članovi tima sudjeluju predavač Ivan Cvitković i prof.dr.sc. Božo Smoljan.