Strategija pametne specijalizacije do 2029. godine

Vlada Republike Hrvatske donijela je Strategiju pametne specijalizacije do 2029. Strategija pametne specijalizacije (S3) je strateški koncept razvijen na razini EU-a u kojem se horizontalnim inovacijskim politikama dodaju vertikalne, sektorski specifične politike kako bi se financijska sredstva u području istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) usmjerila u područja s najvećim kapacitetima i prilikama za transformaciju i budući rast te tako osigurala konkurentnost gospodarstva i napredak društva.

Hrvatska S3 do 2029. dio je strateškog okvira definiranog Nacionalnom razvojnom strategijom 2030. i predstavlja glavnu strategiju u području IRI-ja u periodu do 2029. godine. Nositelji njene izrade bili su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Proces izrade temeljio se na pristupu odozdo prema gore u kojem su se, u skladu s procesom poduzetničkog otkrivanja, prikupljali inputi relevantnih dionika (poduzetnika i znanstvenika, a osobito članova tematskih inovacijskih vijeća) kako bi S3 do 2029. bila utemeljena na njihovim realnim potrebama, kapacitetima i potencijalima.

S3 predstavlja i omogućavajući uvjet za provedbu EU fondova 2021. – 2027. i stratešku podlogu za financiranja projekata iz EU fondova u području IRI-ja. Zamišljena je kao nastavak S3 2016. – 2020., a po potrebi će se usklađivati i s budućim trendovima i potrebama dionika nacionalnog inovacijskog sustava.

Uz nacionalnu horizontalnu intervencijsku logiku i regionalne planove za industrijsku tranziciju, S3 do 2029. na nacionalnom nivou definira sedam vertikalnih tematskih prioritetnih područja za koja postoje razvojni kapaciteti i potencijali za aglomeracijske učinke te stvaranje specifičnog tematskog ekosustava. To su:

  • Personalizirana briga o zdravlju,
  • Pametna i čista energija,
  • Pametan i zeleni promet,
  • Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor i sanacija,
  • Održiva i kružna hrana,
  • Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva te
  • Digitalni proizvodi i platforme.

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/slike/Vijesti/2022/S3%20do%202029%20Tekst%20VRH%202023%2012%2013.pdf