Predlošci za transfer tehnologije

U cilju unaprjeđenja procesa transfera tehnologije u hrvatskome inovacijskom ekosustavu razvijeni su,  suradnjom Ministarstva znanosti i obrazovanja s ekspertima Svjetske banke, predlošci koji obuhvaćaju različite faze komercijalizacije tehnologija i istraživačkih rezultata.
Dokumenti se temelje se na dobrim praksama i sadrže savjete za korisnike kako koristiti alate i procese potrebne za pripremu pojedinoga dokumenta.
Obuhvaćeni dokumenti su sljedeći:
  • Primjer analize tržišta pruža metodologiju za ocjenu komercijalne vrijednosti tehnologije te identifikaciju tržišnih segmenata i potencijalnih kupaca kako bi se kvantificirao prihodovni potencijal.
  • Predložak Ugovora o licenciji patenta i know-howa i Predložak Ugovora o licenciji softvera pružaju okvir za uspostavu licenčnih odnosa, ističući važnost identifikacije svih elemenata tehnologije i potrebu za zaštitom podataka, kako bi se osigurala prava i obveze uključenih strana.
  • Predložak osnovnih odredbi (Term Sheet-a) – Ugovor o licenciranju čini polazište i sadržava opću strukturu i elemente koji se obično mogu naći u takvom dokumentu.
  • Predložak Ugovora o čuvanju povjerljivosti ima cilj pojednostaviti pripremanje ugovora o povjerljivosti između istraživačkih organizacija i osoba zainteresiranih za stjecanje licencije za određenu tehnologiju.
Svi predlošci dostupni su za korištenje na dobrovoljnoj bazi, uz naglasak na važnosti prilagodbe specifičnim potrebama i okolnostima. Dokumente možete preuzeti u prilogu, a objavljujemo verzije na hrvatskome i engleskome jeziku.
Mapa 1: Predlošci za transfer tehnologija
Obrasci:
Mapa 2: Technology Transfer Templates
Obrasci: