Otvorena dva poziva u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivi su namijenjeni sufinanciranju projekata prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske koji učinkovito doprinose ciljevima Programa: očuvana, otporna i povezana regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika.

1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1 i Prioritet 3

Poziv obuhvaća dva prioriteta programa:

  • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija (Specifični cilj 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i Specifični cilj 2.7 Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja).
  • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija (Specifični cilj 6.2 Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama).

Projektne prijave mogu se odnositi samo na jedan od spomenutih prioriteta i jedan specifični cilj programa, čak i u slučaju da određene aktivnosti projekta spadaju pod drugi prioritet.

Maksimalno trajanje projekata je 30 mjeseci za prioritet 1, a 24 mjeseca za prioritet 3. Najraniji početak projekta može biti datum predaje projektne prijave, a datum završetka projekta biti će definiram ugovorom o sufinanciranju, ali ne kasnije od 30. studenog 2028. godine.

U programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih sredstava iznosi od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za prioritet 1 i od 200.000 EUR do 1 milijun EUR za prioritet 3. Program sufinancira 80% projektnog proračuna, a projektni partneri moraju sufinancirati najmanje 20% iz vlastitog doprinosa i/ili drugih izvora.

2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2

  • Prioritet 2. Otporna i održiva regija (Specifični cilj 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama).

Maksimalno trajanje projekata je 30 mjeseci. Najraniji početak projekta može biti datum predaje projektne prijave, a datum završetka projekta biti će definiram ugovorom o sufinanciranju, ali ne kasnije od 30. studenog 2028. godine.

Na Poziv se mogu prijaviti projekti čiji iznos traženih sredstava iznosi od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR. Sufinanciranje sredstvima Programa iznosi najviše 80% ukupnih prihvatljivih troškova, a projektni partneri moraju osigurati preostalih 20% proračuna iz vlastitog doprinosa i/ili drugih izvora.

U okviru oba Poziva, partnerstvo se mora sastojati od minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske ili Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTC), sastavljene od članova iz obje države članice. Organizacije koje se nalaze izvan programskog područja, ali unutar Europske unije mogu postati projektni partneri samo u posebno opravdanim slučajevima.

Projektne prijave na oba poziva mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava ili dok postoje raspoloživa sredstva. Prijavitelji mogu podnositi projektne prijave neprekidno nakon objave pozivaPrvi rok za podnošenje projektnih prijava je:

  • za Prioritet 1 i Prioritet 3 – 24. svibnja 2023. u 12 sati (CET).
  • za Prioritet 2 – 21. lipnja 2023. u 12 sati (CET).

Svi sljedeći rokovi za dostavu projektnih prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na hrvatskom i slovenskom jeziku. Sažetak projekta mora biti napisan na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.

Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems).

Detaljnije informacije o pozivima, kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na službenoj stranici Programa.

Za sve potencijalne prijavitelje organizirati će se informativne radionice u drugoj polovici travnja s ciljem upoznavanja sa dokumentacijom i procesom prijave na Pozive.

Za sve upite vezane uz prijavu projekata potencijalni prijavitelji mogu kontaktirati Zajedničko tajništvo Programa.