ODOBREN INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027.

Europska komisija odobrila je posljednji program unutar Kohezijske politike kojeg je Republika Hrvatska poslala na usvajanje u okviru Sporazuma o partnerstvu – Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

U okviru Integriranog teritorijalnog programa na raspolaganju je 1,569 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda za pravednu tranziciju. Odobrenjem Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. ostvaren je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.:

1) industrijska tranzicija hrvatskih regija

2) jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima

3) razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka

4) pravedna tranzicija.

Iznos od 554,76 milijuna eura izdvojen je za Industrijsku tranziciju hrvatskih regija, koja su prvenstveno usmjerena na širenje inovacija kroz uspostavu strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera, na unaprjeđenje regionalne konkurentnosti Sjeverne, Panonske i Jadranske Hrvatske, na rast i razvoj MSP-ova u okviru regionalnih lanaca vrijednosti NUTS 2 regija, razvoj poduzetništva u urbanim područjima,  podrška razvoju specijalizirane poslovne infrastrukture za MSP-ove potpomognutih i brdsko-planinskih područja te na razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.