Suradnja s gospodarstvom

Portal connect.unin.hr namijenjen je studentima Sveučilišta Sjever te gospodarskim, zdravstvenim, medijskim i ostalim ustanovama srodnim pojedinim studijskim programima s kojima Sveučilište ostvaruje suradnju ali i svim potencijalnim zainteresiranim dionicima za suradnju.

Sveučilište Sjever kontinuirano radi na povećanju suradnje s gospodarskim subjektima u svrhu što kvalitetnije izobrazbe kompetentnog stručnog kadra. Aktivna suradnja te osluškivanje realnih potreba gospodarstva u regiji upravo je jedan od ključnih ciljeva i uvjeta razvoja i napretka samog Sveučilišta ali i kvalitete studijskih programa te povećanja kompetencija i zapošljivosti studenata.

Na ovom portalu objavljivat će se potrebne informacije o mogućim stručnim praksama, radnjama u pripremi i provedbi znanstvenih i stručnih projekata, organizaciji stručnih i znanstvenih skupova ali i o ostalim natječajima gospodarskih subjekata s kojima je sklopljena suradnja. Na ovom ćete portalu sa svojim jedinstvenim korisničkim imenom pronaći poslodavce i tvrtke koji će vam pružiti mogućnost usavršavanja, konkretnog rada ali i povećanja kompetencija te u konačnici moguće zaposlenje.

Stručna praksa i rad tijekom studija povećavaju stopu zapošljivosti studenata i najbolji su način širenja usvojenih znanja i kompetencija stečenih za vrijeme studija. Student se kroz praksu upoznaje s poslovanjem, tvrtkom i općenito radnim mjestom, usvaja praktična znanja i profesionalne vještine neophodne za rad. Poslodavac pružanjem stručne prakse dobiva konkretnu pomoć prilikom pokretanja i realizacije projekata i ostalih poslova. Studentska stručna praksa osigurava nove kvalitetne kandidate za posao, a jedna od značajnijih prednosti koju poslodavci dobivaju ponudom prakse je prilika da sami odaberu i razviju buduće talente.

Vizija Sveučilišta Sjever je biti vodeća obrazovna, znanstvena, stručna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova za obrazovanje i osposobljavanje kadrova iz područja tehničkih, društvenih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanosti te umjetničkog područja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.