Natječaj za studentske radove na temu “Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj”

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Hanfa) ovim putem zainteresiranim apsolventima ili studentima završne godine studija objavljuje poziv za dostavu stručnog rada na temu „Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj“.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka. U razmatranje će se uzeti radovi koji se dostave Hanfi zaključno s danom 15. kolovoza 2020. do 16.00. Radovi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 15.000,00 kn neto za najbolji rad, 10.000,00 kn neto za drugoplasirani rad te 5.000,00 kn neto za trećeplasirani rad.

Namjera je Hanfe ovim pozivom dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima i potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, taj oblik suradnje omogućit će interaktivnost studenata s regulatornim tijelom sektora financijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Neposrednim uvidom u procese na tržištu financijskih usluga studenti imaju priliku unaprijediti vlastitu kreativnost i razviti vještine znanstvenog istraživanja i rasuđivanja te nadograditi znanja i vještine stečene tijekom studija.

Za sve dodatne informacije povezane s ovim pozivom obratite se upitom na adresu elektroničke pošte: strucni.rad@hanfa.hr

Sve detaljne informacije o samom pozivu možete pronaći  ovdje.