Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Grad Varaždin je objavio Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina.

Pripadajući obrasci Javnog poziva dostupni su uz Javni poziv na web stranici Grada Varaždina  https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-isticanje-kandidatura-izbor-clanova-i-zamjenika-clanova-savjeta-mladih-grada-varazdina-8482/ te u Gradu Varaždinu, Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Gradska vijećnica, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin.

Rok za dostavu kandidatura: srijeda, 23. rujna 2020. godine do 23:59 sati.

Slijedom navedenoga pozivaju se udruge mladih, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka i strukovnih organizacija, a također i neformalne skupine mladih da na vrijeme predlože svoje kandidate.

Savjet mladih Grada Varaždina ima 9 članova koje bira koje bira Gradsko vijeće Grada Varaždina na razdoblje od 3 godine.

Ovlašteni predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata za člana i obavezno uz člana predložiti i zamjenika člana Savjeta mladih. Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Varaždina mogu se predložiti i biti izabrane osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada Varaždina. Članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira Gradsko vijeće Grada Varaždina na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura.