Javni poziv studentima za ostvarivanje prava na financiranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2021./2022.

Varaždinska županija objavila je javni poziv redovitim studentima s prebivalištem na području Županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na financiranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2021./2022.

Javni poziv će biti otvoren do 15. studenoga 2021. godine, a prijava i dokumentacija dostavljaju se isključivo poštom s naznakom za „prijevoz studenata“ na adresu: Varaždinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Franjevački trg, 42000 Varaždin.

Pravo na prijavu ostvaruju redoviti studenti s preddiplomskog sveučilišnog, stručnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog, diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Uvjet je da imaju prebivalište na području Županije najmanje 12 mjeseci u trenutku predaje prijave za ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz, a da je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta studiranja veća od 5 kilometara.

Detalji se nalaze na sljedećoj poveznici: https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/varazdinska-zupanija-objavila-javni-poziv-studentima-za-sufinanciranje-troskova-prijevoza.html