Javni poziv redovitim studentima s područja Varaždinske županije za podnošenje prijava na finaciranje troškova prijevoza

Javni poziv redovitim studentima s područja Varaždinske županije za podnošenje prijava na finaciranje troškova prijevoza

Varaždinska županija objavila je Javni poziv  redovitim studentima s područja Varaždinske županije za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na finaciranje troškova prijevoza za akademsku godinu 2019./2020.

Detalji o javnom pozivu i načinu prijave nalaze se u nastavku:

http://www.varazdinska-zupanija.hr/javni-pozivi-i-natje%C4%8Daji/javni-poziv-redovitim-studentima-s-podru%C4%8Dja-vara%C5%BEdinske-%C5%BEupanije/