Javni natječaj za izradu logotipa Muzeja grada Karlovca

Prijavite se na javni natječaj izrade logotipa Muzeja grada Karlovca (naziv buduće ustanove za koju se natječaj raspisuje je: Muzeji grada Karlovca) sa svrhom dobivanja jedinstvenog i kvalitetnog logotipa kao temelja za sustavnu prezentaciju i komunikaciju djelovanja.

 

Smjernice za izradu logotipa Muzeja grada Karlovca

Prijedlog logotipa:

– treba biti originalan rad natjecatelja/ice,
– svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili pripadnost
– mora biti kreativan, jedinstven i jednostavan i pratiti suvremene trendove u dizajnu
– u izradi prijedloga se mogu koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja
– mora biti prilagođen primjeni i izvedbi u razne svrhe

Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno dva (2) rješenja logotipa Muzeja grada Karlovca.

Rok za prijem natječajnih radova je do 21.6.2020. u 12 sati.

Pravila natječaja i informacije o prijavi:
http://www.gmk.hr/Info/Natječaji