Sveučilište Sjever partner na projektu „Pokretni STEM“ financiranom iz Europskog socijalnog fond

Sveučilište Sjever partner na projektu „Pokretni STEM“ financiranom iz Europskog socijalnog fond

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, u srijedu, 27.  travnja 2022. godine održano je službeno potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na provedbi projekta „Pokretni STEM”, UP.04.2.1.10.0133 na kojem je Sveučilište Sjever partner.

Sporazum o partnerstvu potpisali su svi partneri na projektu; prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, Mladen Plazibat, predsjednik udruge Otvorena računalna radionica “Svi smo mi protiv, Petar Glavaš iz Kluba mladih tehničara Dankovec te Ljiljana Banić iz Udruge “Mehatronik”.

Nositelj projekta je udruga Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, a službena provedba projekta započela je 30. prosinca 2021., dok je ukupno trajanje projekta 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.360.018,74 kn, iznos kojega sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (1.156.015,93 kn) i sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (204.002,81kn ).
Provedbom projekta „Pokretni STEM“ povećat će se kompetencije OCD-ova, ali i smanjiti nesrazmjer u dostupnosti programa između razvijenih i slabije razvijenih područja Hrvatske. Provedba projekta utjecat će na povećanje znanja učenika o STEM-u, kao i na razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike i IKT-a

Uloga Sveučilišta Sjever u projektu očituje se u organizaciji radionica (3D modeliranje, video igre, robotika, dronovi) za trenere koji će znanje prenositi djeci koja nemaju priliku pohađati radionice u velikim gradovima.

Projekt „Pokretni STEM“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a, a specifični ciljevi poziva su unaprijeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a, unaprijeđenje suradnje organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te povećanje broja aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djeci i mladima.

Nositelj projekta Udruga Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“ djeluje u cilju promicanja i unapređenja korištenja različitih tehnika vezanih uz upotrebu računala, prvenstveno putem održavanja radionica informatičke pismenosti svim dobnim skupinama.

Na potpisivanju Sporazuma sudjelovali su i doc.dr.sc. Petar Mišević, prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju, doc.dr.sc. Tomislav Veliki, pročelnik Odsjeka za proizvodno strojarstvo, doc.dr.sc. Andrija Bernik te predstavnice Odjela za EU fondove, razvojne projekte, suradnju s gospodarstvom i transfer tehnologija.